>

 

 

  

   

    

     

     

   

 

  

 "DENEY-İM" yola çıkmak,toplamak, toprağın huyunu suyunu anlamak için yapılan deneylerin toplamıdır

                                                                 collecting on the way "experience- experiment"

                                                                                                                >>>